image-3

Arbetssätt

Alltefter dina önskemål, behov och bedömning arbetar jag med både längre och kortare tids behandling. Mitt mål är att hjälpa dig att hjälpa komma över det som har hänt, slippa besvärande symptom och att komma tillbaka till en normal tillvaro.

Du får

• en individuellt anpassad tids- och behandlingsplan

• möjlighet till ett snabbt mottagande

• en individuellt och flexibelt anpassad upplagd ekonomisk plan

Arbetssättet är integrativt. Ett psykodynamiskt synsätt kombineras med individuellt anpassade psykoterapeutiska teorier och metoder. Till de vanligaste arbetssätten hör:

Samtalet – och vårt samarbete är basen för arbetet. Du får berätta om dig själv och vad som har hänt. Jag är angelägen att hitta och stödja de egna läkningsresurserna. 
I början är arbetet ofta avlastande och stabiliserande vilket skapar lugn, trygghet och förutsättningar för läkning och förändring. Här används avslappning, kognitiva och beteendeterapeutiska tekniker, EFT (energibalansering) och mindfulness.

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing), s k ögonrörelseterapi. EMDR används ofta för att behandla traumatisk stress, t ex PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). EMDR är en evidensbaserad behandlingsform.

Lifespan Integration – en metod som används både för att behandla traumatisk stress och för att reparera brister i tidig anknytning.