image-2

Företag och organisationer

Rehabilitering i arbetslivet

Vid psykisk kris
Omställningar, uppsägning och arbetslöshet orsakar ofta stark stress och leder ibland till en psykisk  kris. Andra exempel påfrestningar i arbetet är vantrivsel och kränkningar.

Vid trauma
Affärsanställda kan drabbas av rån, hot eller våld. Chaufförer eller tågförare kan ha varit med om olyckor eller blivit vittne till hur andra drabbas. yrkesgrupper som räddningstjänst, poliser, väktare och militärer kan drabbas av extrem stress.