lov

Om mig

christer 3Jag heter Christer Österberg. Jag har arbetat som psykolog i 38 år. Genom åren har jag träffat, behandlat och hjälpt många människor med olika problem.

Efter psykologutbildning har jag längre vidareutbildningar i bl a EMDR, personlighetsdiagnostik, psykologisk testning och Rorschachmetoden. Jag är certifierad EMDR-terapeut.

Under de senaste åren har jag arbetat psykoterapeutiskt med människor som drabbats av kris, stress och trauma. Traumareaktioner, låg självkänsla, ångest, depression, identitetsproblem och långvariga relationsproblem är områden jag har erfarenhet av att behandla.

Jag har en psykodynamisk syn. Jag integrerar ofta EMDR, hypnostekniker, kognitiva och beteendeterapeutiska metoder och Lifespan Integration.

Tidigare har jag även arbetat med företagshälsovård, rehabilitering av brottsoffer, psykologstöd vid omställningar i arbetslivet och försäkringsmedicinska psykologbedömningar.

Jag har haft längre anställningar hos Stockholms Läns Landsting och Statens Institutionsstyrelse och arbetat i institutions och ungdomsvård. Arbetet har utgjorts av miljöterapeutisk behandling, forskning, psykologbedömningar och tester samt handledning och utbildning av personal.

Några exempel på tidigare uppdragsgivare är Trygghetsstiftelsen, Trygg Hansa, Manpower Hälsopartner AB och Försäkringsmedicinskt Centrum.

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund, Seniorpsykologerna, EMDR-föreningen i Sverige och Psykologföretagarna i Sverige.