image-4

Privatpersoner

Har du gått igenom en kris, upplevt stress eller varit med om ett trauma? Jag erbjuder dig en individuellt anpassad terapi och hjälper dig att hitta din väg genom situationen du befinner dig i.

Stress och kris

Har du varit med om svår psykologisk stress i relationer, privatlivet eller i arbetet? Exempel är mobbning, förödmjukelser och svåra konflikter. Har viktiga relationer i ditt liv präglats av stor osäkerhet och brist på känslomässigt stöd? Har du drabbats av förluster, t ex skilsmässa, en nära anhörigs död eller blivit arbetslös? Är du med om en utvecklingskris eller livskris? Det kan handla om förändringar och övergångar i livet som kan sägas tillhöra det normala men ändå har blivit övermäktigt, t ex att få barn eller att pensioneras.

Följder vid stress och kris: Psykologiska reaktioner varierar från person till person. Några vanliga reaktioner är låg självkänsla, sömnproblem, ångest, aggressivitet, att ”älta” eller att protestera. Man kan känna skuld, depressivitet, meningslöshet eller likgiltighet.

Trauma

Har du varit med om extrem psykisk stress som en livshotande eller en våldsam händelse? Exempel är olycka, naturkatastrof, våldtäkt, rån, hot och inbrott.

Följder vid trauma: Att vara med om en våldsam händelse kan leda till flera olika slags psykologiska följdverkningar. Det är vanligt att man drabbas av rädsla, ångest, oro, depressivitet och koncentrationssvårigheter. Man kan känna sig lättirriterad, spänd, överkänslig eller till synes omotiverat arg. Många drabbas av s k PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. Man kan återuppleva den traumatiska händelsen i form av mardrömmar, men också som så kallade blixtminnen, ”flashbacks”. Dessa tränger sig på i vaket tillstånd och får den drabbade att känna det som om traumat inträffar på nytt. En del beter sig undvikande vid möte med situationer som påminner om den traumatiska händelsen. Man kan få svårt för att fortsätta arbeta och man kanske drar sig undan vänner och bekanta. Detta är normala reaktioner på onormala händelser. Ibland visar sig symtomen först långt efter själva upplevelsen, ibland till och med flera år senare.