image

Seniorer

Samtalsterapi för seniorer

Indivuduellt anpassad hjälp efter önskemål och behov 

  • att lämna yrkeslivet
  • att gå i pension
  • förändringar, övergångar och omställningar i livet
  • reaktioner på stress och traumatiska upplevelser
  • förluster,nedstämdhet,sorg                                                  
  • oro, ångest, fobier